image
GUI Design software

GLG Toolkit

image

כלים וספריות לפיתח אפליקציות GUI שמאופיין בגרפיקה דינמית. כלי הפיתוח מאפשרים לפתח גרפיקה לתהליכים שיש בהם צורך ב real-time and mission-critical כיום תומכים כלי הפיתוח של GLG ברוב סביבות הפיתוח כולל ב web using or AJAX Graphics Server

למידע נוסף
GUI Design Studio v4

image

GUI Design Studio היא תוכנה המאפשרת לכל מי שעוסק בעיצוב של ממשק משתמש לתכנן לפתח וליצור את ממשק המשתמש בקלות ובמהירות .
למידע נוסף
FancyPants

image

FancyPants היא סביבת פיתוח המאפשרת לפתח בעיקר ממשקי משתמש גרפיים (GUI)
לאפליקציות שרצות במערכות משובצות מחשב ומערכות זמן אמת
( RT, Embedded ) כמו טלפונים ניידים, מכשירי כף יד ועוד.

למידע נוסף


image


image
image