image
הדרכות וקורסים


במסגרת מערך ההדרכות של חברת mySoftware פתחנו מסלול ייחודי ומקצועי של קורסים, השתלמויות וסדנאות המיועדים ללקוחות mySoftware ולאנשי מקצוע , העוסקים בפיתוח חומרה ותוכנה והמעוניינים להרחיב את ידיעתם בנושאים מקצועיים.
הקורסים וההשתלמויות בנויים בהתאם לצרכי הלקוח כאשר הדגש הינו על התרגול והלימוד הפרקטי של הנושאים השונים.
הקורסים מועברים על ידי מדריכים בעלי ניסיון רב ובאמצעות חומרי לימוד רשמיים.


רשימה מלאה של כל הקורסים:
שרטוט חשמלי, עריכת מעגלים, תכן FPGA, סימולציות, ובניית ספריות - מידע נוסף לחץ כאן

קורס Board Design בסיסי
הכולל שרטוט חשמלי ועריכת מעגלים מודפסים בסביבת Altium Designer הקורס מבוצע במרכז ההדרכות של mySoftware או בבית הלקוח. - למידע נוסף לחץ כאן.

קורס Board Design בסביבת Altium Designer למתקדמים
הקורס מבוצע במרכז ההדרכות של mySoftware או בבית הלקוח. - למידע נוסף לחץ כאן.

סרטי הדרכה של חברת Altium באתר החברה - לחץ כאן.image


image
image